Може да е всичко - от повече продажби до по-голямо разпознаване на марката и повече потенциални клиенти.
Предоставената информация се използва, за да се прогнозират най-точно представите за SEO, PPC или друг вид стратегия и възможността да постигнем целите който сте посочили.
Дигиталният Маркетинг е дългосрочен процес и в повечето случаи са необходими повече от три месеца, за да видите първите резултати.